Tydzień XXI. Siły przyrody

Przez cały tydzień rozmawialiśmy o szacunku wobec sił przyrody i o tym, że życie w zgodzie z naturą jest korzystne dla człowieka. Dużo miejsca poświęciliśmy dwóm żywiołom: ziemi i wodzie. Dzieci poznały skarby Ziemi i ich wielką moc. Dowiedziały się, że bez wody nie byłoby życia. Badaliśmy stany skupienia wody, dzięki czemu dzieci potrafią je nazwać.Wyszukiwały przedmioty, których nazwy zaczynają się głoską wskazaną przez nauczyciela. Wyróżniały sylaby w podanych wyrazach i dzieliły je na głoski, a chętne dzieci odszukiwały w nich litery. Dobierały przedmioty według kształtu i koloru. Liczyły w zakresie 6 i porównywały liczebności zbiorów.Dzieci nauczyły się piosenki „Woda”, wspólnie bawiliśmy się muzyką w oparciu o utwór „Taniec łyżwiarzy”. Przedszkolaki stworzyły prace plastyczno-techniczne pt. „Wiatraczek” i „Akwarium”.