Wymagania edukacyjne

wychowanie
wczesnoszkolne
klasa I  klasa III  klasa IV  klasa V  klasa VI  klasa VIII 
Wychowanie przedszkolne edu. wczesnoszkolna edu. wczesnoszk. j. polski j. polski j. polski j. polski
  język angielski  język angielski język angielski język angielski język angielski język angielski
            język francuski
      historia  historia historia historia
      matematyka  matematyka  matematyka matematyka
        geografia  geografia  geografia 
      przyroda  biologia  biologia  biologia 
            chemia
             
            EDB 
      muzyka muzyka  muzyka  
      plastyka  plastyka plastyka  
  informatyka informatyka informatyka informatyka informatyka informatyka
  wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
  religia  religia  religia religia religia religia

 

Podstawa programowa