Rekrutacja

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Oświadczenia do wniosku

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej

Karta zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej