04.2010 Sprzątanie Świata

Wzorem lat ubiegłych uczniowie i nauczyciele szkoły w Smolicach włączyli się w akcję „Sprzątania Świata”. Uczniowie naszej szkoły corocznie chętnie przyłączają się do tej ogólnoświatowej akcji i uczą promować postawy ekologiczne w swojej lokalnej społeczności. Niewiele może zdziałać mały mieszkaniec planety, aby ją chronić. Nasi uczniowie postanowili jednak spróbować i uświadomić mieszkańcom zagrożenia w ogólnoszkolnej manifestacji. Zaopatrzeni w hasła ekologiczne wykonane przez siebie, głośno skandując, przeszli przez naszą miejscowość wyrażając w ten sposób protest przeciw zaśmiecaniu jej. Wyposażeni w worki i rękawice, aby nie tylko posprzątać okoliczne ulice, przystanki, plac zabaw i miejsca wokół naszych domów, ale przede wszystkim, aby dać wyraz troski o otaczającą nas przyrodę. Sprzątania Świata to jedno z działań obchodów Dnia Ziemi.