18.03.2013 „Dzień Patrona ….”

18 marca obchodziliśmy, jak corocznie w naszej szkole, Dzień Patrona . Uczniowie klasy V uświetnili uroczystość wykonaniem montażu słowno-muzycznego poświęconego osobie Aleksandra Kamińskiego. Przykład, jaki „ Kamyk” dał swoim życiem i niezłomną postawą , jest dla całej społeczności szkolnej zobowiązaniem, aby bohaterskie czyny, odważne poglądy i wielki patriotyzm przekazywać młodym pokoleniom. Zgodnie z wieloletnią tradycją tego dnia uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy o życiu Aleksandra Kamińskiego.