Nauczyciele

mgr Barbara Wróbel - dyrektor szkoły

 • Język polski - mgr Renata Nocula
 • Język angielski - mgr Teresa Konik
 • Język francuski - mgr Teresa Konik
 • Fizyka - dr Tomasz Bury
 • Chemia - mgr Dominika Sobecka
 • Matematyka - mgr Dominika Sobecka
 • Matematyka - mgr Barbara Wróbel
 • Historia - mgr Bernadetta Knapik, mgr Rena Sochacka
 • Biologia - mgr Bernadetta Knapik
 • Geografia - mgr Alicja Makuch
 • Przyroda - mgr Bernadetta Knapik 
 • Religia - mgr Teresa Koczurkiewicz
 • Plastyka - mgr Teresa Koczurkiewicz
 • Technika - mgr Klaudia Mamoń-Kubarska
 • Muzyka - mgr Teresa Koczurkiewicz
 • Wiedza o społeczeństwie - mgr Agata Jurecka
 • Wychowanie przedszkolne - mgr Monika Giermek
 • Edukacja wczesnoszkolna - mgr Rena Sochacka
 • Edukacja wczesnoszkolna - mgr Dorota Stańczyk
 • Wychowanie do życia w rodzinie - mgr Barbara Wróbel
 • Informatyka - mgr Krzysztof Dudek
 • Wychowanie fizyczne - mgr Klaudia Mamoń-Kubarska
 • Logopeda - mgr Renata Nocula
  Doradztwo zawodowe - mgr Agata Jurecka
 • Pedagog - mgr Aneta Włoch

  Wychowawcy w roku szkolnym 2021/2022

 • oddział przedszkolny - mgr Monika Giermek
 • Klasa II - mgr Rena Sochacka
 • Klasa III - mgr Dorota Stańczyk
 • Klasa IV-V - mgr Teresa Konik
 • Klasa VII-VIII - mgr Renata Nocula