Z życia przedszkola

Wrzesień już za nami!

Za nami pierwszy miesiąc w przedszkolu, miesiąc pełen pozytywnych emocji :) Codziennie bawimy się, śpiewamy, poznajemy nowe rzeczy, a także chętnie przebywamy na świeżym powietrzu:). Obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, Dzień Chłopaka.

Kolorowe lato

Za nami tydzień, w którym w przedszkolu było bardzo kolorowo – takie bowiem jest lato: mieniące się różnymi barwami. Nauczyliśmy się akceptować nie tylko nasze wybory, lecz także to, że każdy z nas jest inny. Wiemy, że „inność” czasem wynika z choroby, a nie z czyjegoś wyboru. Wiemy, że należy akceptować ludzi bez ręki, niewidomych, na wózku inwalidzkim czy… z alergią na sierść kota! Ludzie są różni i to jest piękne! Poznawaliśmy różne środowiska przyrodnicze. Naszą uwagę skoncentrowaliśmy głównie na łące, ogrodzie, stawie – poznawaliśmy warunki życia, charakterystyczne rośliny i zwierzęta. Podawaliśmy cechy pogody i zjawiska typowe dla lata – od słońca i gorąca, poprzez deszcz, ulewę, burzę po kolorową tęczę. Tym razem liczyliśmy paski pszczołom, dodawaliśmy je, odejmowaliśmy. Z kolei kropki biedronek zaczarowane na biały i czerwony kolor pomagały nam dzielić słowa na głoski. Nasze zmysły pobudziła piosenka „O czym marzy lato. Coraz szybciej czas zmierza ku wakacjom i przedszkolnym pożegnaniom, następne dwa tygodnie będą nam o tym przypominać.

Tydzień XXIII. Wielka wyprawa

Przez cały tydzień rozmawialiśmy o otwartości na podróże i odkrywaniu nowych krain. Dzieci dowiedziały się, że można podróżować na wiele sposobów, wykorzystując różne środki transportu. Dowiedziały się także, kto wynalazł samolot, co składa się na ekwipunek podróżnika i jakie jest jego przeznaczenie. W tym tygodniu przedszkolaki poznały głoskę r. Szukały przedmiotów, których nazwy zaczynają się tą głoską. Wyróżniały sylaby we wskazanych wyrazach, dzieliły je na głoski, a chętne dzieci odnajdywały w nich litery. Dzieci poznały liczbę 7 – dokładały i odkładały przedmioty tak, żeby było ich 7, liczyły w zakresie 7 oraz porównywały liczebności zbiorów. Ustawiały przedmioty po kolei, używając podczas liczenia liczebników porządkowych. Nauczyły się „Piosenki o podróżach” i uczestniczyły w zabawach muzyczno-tanecznych. Stworzyły prace plastyczno-techniczne pt. „Balon” oraz „Rower”.

Tydzień XXVI. Tajemnice świata

Przez cały tydzień rozmawialiśmy o zdobywaniu wiedz. Dzieci poznały wybrane wynalazki i sposoby korzystania z nich. Dowiedziały się, że niektóre wynalazki powstały przez przypadek.W tym tygodniu dzieci poznały głoskę w. Wyszukiwały przedmioty, których nazwy zaczynają się tą głoską. Wyróżniały sylaby we wskazanych wyrazach, dzieliły je na głoski, a chętne dzieci odszukiwały w nich litery. Dzieci dokładały i odkładały przedmioty tak, aby było ich 7, liczyły w zakresie 7, porównywały liczebności zbiorów. Ustawiały przedmioty po kolei, używając podczas liczenia liczebników porządkowych. Układały przedmioty od najmniejszego do największego. Przedszkolaki śpiewały piosenkę „Mali wynalazcy”, uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych. Uczyły się rozróżniać rejestry muzyczne – kiedy ktoś śpiewa nisko, średnio lub wysoko. Podczas zabaw plastyczno-technicznych stworzyły zabawki z dostępnych materiałów, a także prace pt. „Esy – floresy”. Ponadto obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi.

 

Tydzień XXII. Cztery żywioły

Przez cały tydzień kontynuowaliśmy rozmowy o szacunku wobec sił przyrody i o tym, że życie w zgodzie z naturą jest korzystne dla człowieka. Dużo miejsca poświęciliśmy dwóm żywiołom: powietrzu i ogniowi. Dzieci dowiedziały się, że bez powietrza, a w szczególności tlenu, nie byłoby życia, i że ogień jest bardzo groźny, ale też potrzebny i użyteczny. Poznały numer alarmowy: 112, którego należy użyć także wtedy, gdy zauważy się skutek działania żywiołu: pożar, powódź, trąbę powietrzną, osunięcie ziemi itp. Dzieci badały właściwości powietrza. Szukały odpowiedzi na pytania: Czy powietrze widać? Czy powietrze ma zapach? Czy powietrze można złapać? Czy powietrza można dotknąć? Wyszukiwały przedmioty, których nazwy zaczynają się głoską wskazaną przez nauczyciela. Wyróżniały sylaby w podanych wyrazach i dzieliły je na głoski, a chętne dzieci odszukiwały w nich litery. Dzieci dobierały przedmioty według kształtu i koloru. Liczyły w zakresie sześciu i porównywały liczebności zbiorów. Klasyfikowały przedmioty według 2–3 cech. Nauczyły się szacować wagę różnych przedmiotów – określać, czy coś jest lekkie czy ciężkie. Dowiedziały się, jak zbudować najprostszą wagę. Stworzyliśmy prace plastyczno-techniczne pt. „Ognisko” i „Powietrzem malowane”.
Ponadto w naszym przedszkolu obchodziliśmy nietypowe święto Dzień Dinozaura oraz wykonaliśmy kolejne zadania w ramach projektu edukacyjnego „Idź ty lepiej, Koziołeczku, szukać swego Pacanowa” – poznaliśmy zawód kowala oraz wyjaśnialiśmy sens zwrotu „W Pacanowie Kozy kują”.