Wymagania edukacyjne

wychowanie przedszkolne klasa I  klasa II  klasa III  klasa IV  klasa V  klasa VIII 
 wychowanie przedszkolne edu. wczesnoszkolna edu. wczesnoszkolna edu. wczesnoszkolna  j. polski  j. polski  j. polski
  język angielski  język angielski język angielski język angielski język angielski język angielski
            język francuski
       

 historia

dostosowanie

historia historia
         matematyka  matematyka  matematyka
         przyroda przyroda  fizyka
          geografia   geografia
            chemia 
        muzyka  muzyka   biologia
         plastyka plastyka   WOS
        technika  EDB
  informatyka informatyka informatyka informatyka informatyka informatyka
        wychowanie fizyczne  w-f 
  religia  religia   religia religia  religia  religia 

 

Podstawa programowa

Nowa podstawa programowa