Nauczyciele

mgr Aneta Włoch - dyrektor szkoły

 • Język polski - mgr Renata Nocula
 • Język angielski - mgr Teresa Konik
 • Język francuski - mgr Teresa Konik
 • Fizyka - dr Tomasz Bury
 • Chemia - mgr Beata Przystał
 • Matematyka - mgr Beata Przystał
 • Historia - mgr Bernadetta Knapik
 • Biologia - mgr Bernadetta Knapik
 • Geografia - mgr Maria Łukasik
 • Przyroda - mgr Bernadetta Knapik 
 • Religia - mgr Teresa Koczurkiewicz
 • Plastyka - mgr Teresa Koczurkiewicz
 • Technika - mgr Mateusz Wawro
 • Muzyka - mgr Teresa Koczurkiewicz
 • Wiedza o społeczeństwie - mgr Agata Jurecka
 • Wychowanie przedszkolne - mgr Bogusława Baluś
 • Edukacja wczesnoszkolna - mgr Dorota Stańczyk
 • Edukacja wczesnoszkolna - mgr Monika Giermek
 • Wychowanie do życia w rodzinie - mgr Agata Jurecka
 • Informatyka - mgr Krzysztof Dudek
 • Wychowanie fizyczne - mgr Klaudia Mamoń-Kubarska
 • Logopeda - mgr Renata Nocula
  Doradztwo zawodowe - mgr Agata Jurecka
 • Pedagog - mgr Aneta Włoch

  Wychowawcy w roku szkolnym 2023/2024

 • oddział przedszkolny - mgr Bogusława Baluś
 • Klasa II - mgr Monika Giermek
 • Klasa IV - mgr Beata Przystał
 • Klasa V - mgr Bernadetta Knapik
 • Klasa VI - mgr Klaudia Mamoń-Kubarska
 • Klasa VII - mgr Teresa Konik